Жүктөп алуу

  • COVID-19 (Кытай) CN MO(версия номери4.0 20200511)_кысылган
  • COVID-19 (англисче) AGBEUUSAU (версия номери5.0 20200511)_кысылган
  • COVID-19 (Франция) FREUCA (версия номери4.0 20200511)_кысылган
  • COVID-19 (Италия) ITEU (версия номери4.0 20200511)_кысылган
  • COVID-19 (Португалия) PTBRAOMZ (версия номери4.0 20200511)_кысылган
  • COVID-19 (орусча) RUKABYUA (версия номери 4.0 20200511)_кысылган
  • COVID-19 (Испания) ESEUARMX (версия номери4.0 20200511)_кысылган
  • COVID-19 Германиянын DEATBELU (версия номери4.0 20200511)_кысылган
  • COVID-19(Арабча) SAPKTRIN (версия номери4.0 20200511)_кысылган