Candida Albicans

  • Candida Albicans

    Candida Albicans

    КИРИШҮҮ Вулвовагиналдык кандидоз (ДК) кындын симптомдорунун эң көп кездешкен себептеринин бири деп эсептелет. Болжол менен, аялдардын 75% өмүрүндө жок дегенде бир жолу Candida диагнозун коюшат. Алардын 40-50% ы жугуштуу инфекцияларга дуушар болушат жана 5% ы өнөкөт кандидозго чалдыгышат. Кандидоз башка кын инфекцияларына караганда көп диагноз коюлат. ДК белгилери: курч кычышуу, кындын оорушу, кыжырдануу, кындын сырткы эриндеринде ысыктар ...