Вибрио холерасынын O1 сыноосу

  • Vibrio cholerae O1 Test

    Vibrio холера O1 тест

    КИРИШҮҮ V.cholerae серотип O1ден келип чыккан холера эпидемиясы көптөгөн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө аябагандай глобалдык маанидеги оору болуп кала берүүдө. Клиникалык жактан, холера асимптоматикалык колониядан баштап, суюктукту көп жоготуу менен катуу диареяга чейин жетиши мүмкүн, бул суусузданууга, электролиттердин бузулушуна жана өлүмгө алып келет. V. холера O1 ичеги-карындын колонизациясы жана күчтүү холера токсининин пайда болушу менен бул секретардык диареяны пайда кылат, анткени клиникалык жана эпидемиологиялык ...