Rotavirus тест

  • Rotavirus Test

    Rotavirus тест

    КИРИШҮҮ Ротавирус - курч гастроэнтеритке жооптуу, көбүнчө жаш балдарда. Анын 1973-жылы ачылышы жана ымыркай гастро-энтерит менен байланышы курч бактериялык инфекциядан келип чыкпаган гастроэнтеритти изилдөөдө абдан маанилүү жылыш болду. Ротавирус 1-3 күндүн инкубациялык мезгили менен оозеки-фекалдык жол менен жугат. Оорунун экинчи жана бешинчи күнүндө чогултулган үлгүлөр антигенди аныктоо үчүн эң сонун ...