Vibrio холерасы O1 / O139 тест

  • Vibrio cholerae O1-O139 Test

    Вибрио холерасы O1-O139 тест

    КИРИШҮҮ V.cholerae O1 жана O139 серотипинен улам болгон холера эпидемиясы көптөгөн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө аябагандай глобалдык маанидеги оору болуп кала берүүдө. Клиникалык жактан, холера асимптоматикалык колониядан баштап, суюктукту көп жоготуу менен катуу диареяга чейин жетиши мүмкүн, бул суусузданууга, электролиттердин бузулушуна жана өлүмгө алып келет. V.cholerae O1 / O139 ичеги ичегинин колонизациясы жана күчтүү холера токсининин пайда болушу менен бул секретардык диареяны пайда кылат, анткени клиникалык жана ...